Wij hebben Rob Krul (Moderne Meesters) leren kennen in een hectische verhuisperiode van onze organisatie. Binnen 2 maanden verhuizen met een middelgrote organisatie en Open Dagen organiseren, een Leefstijl magazine uitgeven en verspreiden was een behoorlijke uitdaging voor ons. Door de enthousiaste medewerking van Rob waarbij hij zijn deskundigheid m.b.t. vormgeving en marketing altijd voorrang gaf en hij op een vriendelijke manier de discussie met ons aanging ten einde een nog beter product c.q. uitstraling af te leveren heeft voor ons geresulteerd in een zeer geslaagde Open Dag en meer naamsbekendheid in onze regio.Een zeer aan te bevelen organisatie onder de bezielende leiding van Rob Krul.